Expert

Ook partner worden?

Praktijkvoorbeeld

MVO Nederland vindt dat Gemeente De Bilt een mooi praktijkvoorbeeld heeft van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Duurzaamheid en de Gemeente De Bilt Gemeente De Bilt staat positief en actief tegenover maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen. Zo zijn zij 5 jaar geleden gestart met de financiële ondersteuning van Samen voor De Bilt als MBO intermediair, en hiervan is de...

Duurzame innovatie

Praktijkvoorbeelden

"Je moet het omdraaien: het gaat niet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt staat op afstand van de mensen", vindt directeur Robert Oosting van Spaarnelanden nv. Het Haarlemse Spaarnelanden is een verzelfstandigde gemeentelijke dienst, die met 220 medewerkers en een flexibele schil van 50 man onderhoudswerkzaamheden verricht. Zoals afvalinzameling, beheer van...
Schoon drinkwater wordt steeds schaarser, zeker in ontwikkelingslanden. Martijn Nitzsche van Aqua-Aero WaterSystems (AAWS) zocht daarom naar een milieuvriendelijke manier om arme mensen van betaalbaar en schoon drinkwater te voorzien. "Ik dacht, als we naar Mars kunnen, dan kan dit ook."
Het Nederlandse ingenieursbureau EARS uit Delft werkt mee aan een ambitieus millenniumproject. Het levert de analyse van dertig jaar satellietdata, plus een monitoringsysteem voor neerslag en droogte in Afrika.