Expert

Ook partner worden?

Praktijkvoorbeeld

Jeffrey Snel (17) heeft een arbeidsbeperking. "Ik leer sloom, laten we het zo maar zeggen. Duidelijk schrijven of de maten uit mijn hoofd leren vind ik moeilijk." Toch is Jeffrey van waarde voor het bedrijf, want andere taken kan hij juist wel goed. Jeffrey zit op de praktijkschool en werkt via het project 'Boris brengt je bij 'n baan' drie dagen per week bij 'Nieuwe Handelaar' PontMeyer in...

Duurzame innovatie

Praktijkvoorbeelden

"Je moet het omdraaien: het gaat niet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt staat op afstand van de mensen", vindt directeur Robert Oosting van Spaarnelanden nv. Het Haarlemse Spaarnelanden is een verzelfstandigde gemeentelijke dienst, die met 220 medewerkers en een flexibele schil van 50 man onderhoudswerkzaamheden verricht. Zoals afvalinzameling, beheer van...
Schoon drinkwater wordt steeds schaarser, zeker in ontwikkelingslanden. Martijn Nitzsche van Aqua-Aero WaterSystems (AAWS) zocht daarom naar een milieuvriendelijke manier om arme mensen van betaalbaar en schoon drinkwater te voorzien. "Ik dacht, als we naar Mars kunnen, dan kan dit ook."
Het Nederlandse ingenieursbureau EARS uit Delft werkt mee aan een ambitieus millenniumproject. Het levert de analyse van dertig jaar satellietdata, plus een monitoringsysteem voor neerslag en droogte in Afrika.