Expert

Ook partner worden?

Praktijkvoorbeeld

"Ik vind dat je als producent verantwoordelijkheid moet nemen en je volledig moet inzetten voor een duurzame toekomst," zegt Laurens Metternich, directeur van Spectro. Zijn MVO-uitdaging voor de komende jaren is het tegengaan van verspilling. Dit wil hij doen door schoonmaakmiddelen zo geconcentreerd mogelijk te maken en door intelligente doseersystemen te ontwikkelen. Ecologische...

Duurzame innovatie

MVO Tools

De MVO Risico Checker is een handig hulpmiddel voor het maken van de MVO risico-analyse: hij geeft u een overzicht van de issues die voor u als organisatie/bedrijf mogelijk spelen, ook verder terug in de productieketen. Het invullen van de risico checker is eenvoudig. U ontvangt direct een overzicht van de mogelijke issues per land en/of product in de vorm van een risicoanalyse.