Expert

Ook partner worden?

Praktijkvoorbeeld

Bij veel bedrijven en particulieren is afval scheiden de normaalste zaak van de wereld. Bijna zelfs een automatische handeling. Toch zijn er genoeg, vooral openbare, plekken waar winst te behalen is. ProRail en NS startten daarom oktober vorig jaar een pilot om restafval en papier te scheiden op station Rotterdam Centraal. Op 23 februari ondertekenden ProRail, NS en het ministerie van IenM een...

Duurzame innovatie

Innovatie in het buitenland

Als u over de grens zaken doet, heeft u te maken met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in andere landen. De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, geeft een aantal aanbevelingen om daar rekening mee te houden. Hiermee kunt u als ondernemer veel voor het gastland betekenen.

  • Draag bij aan de verspreiding van kennis en technologie in het gastland, en hou rekening met intellectuele eigendomsrechten.
  • Door bijvoorbeeld te investeren in scholing van werknemers ter plekke draagt u bij aan de lokale technologische en wetenschappelijke ontwikkeling.
  • Hanteer redelijke voorwaarden voor het verlenen van licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
  • Zet gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten op met lokale onderzoeksinstellingen, universiteiten en brancheorganisaties.

Meer informatie over de OESO-richtlijn 'Wetenschap en Technologie' vindt u hier.

Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 14:37