Mensenrechten en internationale arbeid

Wat is kinderarbeid

Wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen kinderen die werk doen dat mentaal en fysiek gevaarlijk is. En dat bovendien de schoolgang belemmert. Een deel van deze kinderen produceert voor internationale markten, waaronder Nederland.

Importeren, exporteren, investeren: vrijwel elke ondernemer komt op een of andere manier in aanraking met ontwikkelingslanden. Kinderarbeid is dan een thema om rekening mee te houden.

Internationale afspraken
De verdragen van Verenigde Naties en de Internationale Arbeidersorganisatie (ILO) zijn de belangrijkste verdragen over dit onderwerp.

In de Conventies 138 en 182 is vastgelegd dat de minimumleeftijd voor werkende kinderen 15 jaar is. Voor minder ontwikkelde landen geldt soms de leeftijd van 14 jaar. Kinderen die jonger zijn mogen af en toe licht werk verrichten. Vakantiebaantjes en klusjes thuis na school mogen dus wel. Het is belangrijk dat dit werk niet in de weg staat dat een kind naar school kan. Wereldwijd onderschrijven 151 landen dit verdrag.

Daarnaast is in de normen vastgelegd dat landen die het ILO verdrag hebben geratificeerd maatregelen moeten ondernemen om de ergste vormen van kinderarbeid te voorkomen bij alle kinderen onder de 18 jaar. Hieronder valt dwangarbeid, prostitutie, drugshandel en ander ongezond, onveilig en immoreel werk. Wereldwijd hebben 169 landen het verdrag ondertekend.

Cijfers en feiten
Volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn er wereldwijd bijna 220 miljoen kinderarbeiders. Daarvan doen 126 miljoen kinderen ongezond of gevaarlijk werk. Veel van deze kinderen gaan niet naar school, worden uitgebuit en lopen ernstige gezondheidsrisico's. Ze maken geen kans op een gezonde ontwikkeling.

  • 73 miljoen kindarbeiders zijn jonger dan 10 jaar
  • 22.000 kindarbeiders per jaar sterven door ongelukken op het werk
  • 40 - 50% van alle dwangarbeiders is kind
  • Kinderarbeid komt voornamelijk voor in Azië en Afrika, maar ook in Latijns Amerika
  • Het grootste aantal werkende kinderen vinden we in Azië (ruim 120 miljoen).
  • In Sub-Sahara Afrika werken verhoudingsgewijs de meeste jeugdige werkers (bijna een derde van de kinderen).