Dierenwelzijn

Koeien in de wei

Dierenwelzijn

In een aantal bedrijfstakken, zoals de commerciële veehouderij, zijn ondernemers afhankelijk van dieren als productiemiddel. Een bijzonder productiemiddel, want werken met levende wezens brengt nogal wat verantwoordelijkheden mee. Hoe gaat u daar het best mee om?

Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin het zonder chronische stress, pijn of angst zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Daarbij spelen voeding, huisvesting, behandeling en verzorging een rol. 

Verantwoordelijkheid

Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor een dier bij de eigenaar ligt, heeft ook het bedrijfsleven invloed op het welzijn van dieren. Dankzij een groeiende maatschappelijke belangstelling worden ondernemers daar steeds meer op aangesproken.

Daarom is het voor bedrijven belangrijk hier aandacht aan te besteden. Zowel voor bedrijven die direct met dieren te maken hebben, als voor bedrijven die dierlijke producten inkopen.

Diervriendelijk ondernemen

Wilt u stappen zetten richting een diervriendelijke onderneming? Lees wat dierenwelzijn voor bedrijven betekent en wat de raakvlakken zijn met andere MVO-thema's. Maak kennis met de ontwikkelingen en regelgeving omtrent het thema. Tot slot geeft dit dossier u praktische tips hoe u dierenwelzijn een plek geeft in uw beleid.

Heeft u na het lezen van dit dossier nog vragen? Neem dan contact op met Gerard Teuling, sectormanager Agribusiness van MVO Nederland.

Foto: CC - Sjoerd van Oosten

Laatst bijgewerkt: 
18-06-2014 16:23