Expert

Praktijkvoorbeeld

De Swart Services is een familiebedrijf dat vastgoed onderhoudt. In 2012 is het bedrijf aan de slag gegaan met MVO. Het partnerschap van MVO Nederland is daarvan een onderdeel. Projectleider Richard Boonefaas: "bij MVO zijn we allemaal gebaat: het milieu, onze toekomst en de klanten".

Dossier Inkoop en keten

Bedrijfsethiek

Activiteiten en events

Hoe ver reikt die morele plicht van ondernemers eigenlijk? En tegen welke dilemma's loop je allemaal aan wanneer je producten, diensten en bedrijfsvoering wilt verduurzamen? Wat voor invloed hebben grote schandalen als Dieselgate op MVO en de geloofwaardigheid ervan? De komende tijd staat er een aantal interessante bijeenkomsten op de agenda waarin we met elkaar op dit soort vragen ingaan.

De Expeditie voor MVO-managers is een meerdaagse leergang gericht op de professionele ontwikkeling van de MVO-manager zodat hij/zij optimaal kan bijdragen aan de duurzame verandering en impact van het bedrijf. Het is een uitdagend, praktijk gericht programma speciaal ontwikkeld om nieuwe manieren van denken over en werken met MVO te introduceren en toe te passen in de eigen praktijk. Lees hier een interview met huidige deelnemers.

Is MVO - verblind door de businesscase - haar eigen bedrijfsethische roots vergeten? Waar MVO bij het versterken van de businesscase een hoge vlucht neemt, lijkt de morele dimensie van MVO in het geweld van alledag onder te sneeuwen. MVO Nederland-directeur Willem Lageweg zal in zijn lezing terugblikken op een aantal grote bedrijfsethische incidenten om daaruit lessen te trekken voor de toekomst.

  • n.t.b. datum 'Masterclass Integere dienstverlening' i.s.m. Jan-Pieter Six

De roep om integere, fatsoenlijke dienstverlening weerklinkt steeds luider. Geen wonder, want in rap tempo is het vertrouwen in dienstverleners de laatste jaren afgenomen. Terwijl klanten die daadwerkelijk ervaren dat de dienstverlener echt vanuit hùn belang opereert, dit belonen door hun vertrouwen aan die dienstverlener te schenken. Na afloop van deze masterclass heeft u het gereedschap in handen om integriteit te verankeren in de kernprocessen van uw organisatie.

Houd deze pagina in de gaten voor de uitkomsten van deze dialoog. Wil je meepraten, heb je vragen? Neem dan contact op met ons via contact@mvonederland.nl.

Laatst bijgewerkt: 
18-05-2016 12:56